ÁSZF

.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1.Tájékoztató adatok a Szolgáltatóról (Eladóról)

A www.siposbor.hu webáruház üzemeltetője a Sipos Borház Kft. (továbbiakban: Eladó)

Székhely: 8257 Badacsonyörs Szőlő u. 23

Adószám : 13517324219

Cégjegyzékszám:1909509565

Telefonszám: +3630-443-9348

Eladó kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bor@siposborhaz.hu

Bankszámlaszám: UniCredit Bank: 10918001-00000057-01190009

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Webnode AG

Székhely: Svájc,6304 Zug, Gartenstrasse 3.

Telephely: Svájc,6304 Zug, Gartenstrasse 3.

Cégjegyzék szám: CH-170.3.036.0124-0

Postázási cím: Svájc,6304 Zug, Gartenstrasse 3.

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

A www.siposbor.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint.

Eladó a www.siposbor.hu weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak aktuálisan érvényes árát.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, , mindezek ellenére elírás előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A webáruház adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért, a pontos színhűségért az Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek a lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja.

A Vevő által megadott hibás adatokból származó hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő károkért.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Eladó és Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető.

Az kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével.

A visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az vevőt arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz megérkezett.

Az esetben, ha nem kapott visszaigazoló e-mailt, akkor kérjük ellenőrizze a megadott email címét, mert valószínűleg el lett írva.

Eladó a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vevő tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék fogyasztói ára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és egyéb közterheket is, a csomagolás költségét is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás költségeit. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Eladó a megrendelést követően visszaigazolja. A termékek ára magyar forintban (Ft) van feltüntetve.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A feltüntetett vételár nem minősül szerződéskötésre irányuló közvetlen ajánlattételnek, a változás jogát fenntartjuk. Eladó jogosult a megrendelés 2 munkanapon belüli visszautasítására ill. törlésére (visszaigazolás ellenére is).

A webáruházban feltüntetett adatok helyességéért, és az esetleges elírásokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A hibák, elírások, kihagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát fenntartjuk!

Az Eladó a www.siposbor.hu webáruházban közzétett árak változásainak jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak esetleges módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.1 Fizetési módok

  • Készpénzes fizetés az átvételi ponton: 8257 Badacsonyörs Szőlő u. 23. vagy előre egyeztetett helyszínen.
  • Utánvét - Ebben az esetben a futárszolgálat kézbesítőjének fizet készpénzben vagy kártyával a csomag átvételekor.
  • Átutalás- Sipos Borház Kft, Bankszámlaszámára: Unicredit bank: 10918001-00000057-01190009

5. A termékek kiszállítása, adása - vétele

Az Eladó Magyarország területén házhoz szállítja a megvásárolt termékeket.

A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek a rendelésben megadott címre továbbítja, futárszolgálatot igénybe véve.

Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut!

Az Eladó az árut a Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

A megrendelt és leszállított jövedéki termékek továbbértékesítésre nem alkalmasak!

A szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.

6. A termékek ellenőrzése

Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet!

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni!

Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól, sérülésről, törésről jegyzőkönyvet vetetni fel a futárral, majd erről az eladót írásban haladéktalanul értesíteni!

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni! A termék átadását és átvételét követő naptól előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik! A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

7. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az bor@siposborhaz.hu email címen.

Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének és az első szállítási díjnak előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a szerződéstől tizennégy munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat. Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését!

Bizonyos esetekben - a Kormányrendelet előírása szerint - a vásárlót nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a vásárló ebben az esetben is élhet elállási jogával.)

Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. (így az újbóli szállítás díját is) Az áruk visszavételének helye az Eladó székhelye: 8257 Badacsonyörs Szőlő u 23. Kizárólag egyeztetett időpontban!

Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású bontatlan, az eredeti számlával vagy blokkal együtt postai csomag útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termék esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni.

A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik!

Utánvéttel, portósan feladott / visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át!

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő, illetve meghatalmazottja részére visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek. A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Felelősség

A www.siposbor.hu webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.

A Sipos Borház Kft. nem felel a vis maior - ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

- a weboldal használatából vagy üzemzavarából

- az adatok bárki által történő megváltoztatásából

- az információtovábbítási késedelemből adódó

- a vírusok által okozott

- a szoftverhibából, internetes hálózati hibából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

- a vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, azaz a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosításuk a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámolásra.

9. Adatvédelem

Bővebben lásd: Adatvédelmi Szabályzat

10. Panaszügyintézés

Ügyfél jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni Eladóhoz. A reklamációt Szolgáltató Eladó 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni.
A vásárlói panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése Szolgáltatónál,(Eladónál) ill. Szolgáltató elérhetőségein történik. A Sipos Borház Kft. ezzel kapcsolatos elérhetőségei: Levelezési cím: 8257 Badacsonyörs Szőlő u. 23; E-mail: bor@siposborhaz.hu, Telefon: +36 30-443-9348

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján - amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza - a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó +36 30/443-9348-as telefonszámán keresztül. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Vevő a panasz írásbeli közlésére az Eladó telephelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt az bor@siposborhaz.hu e-mail címen is.

4/1997. (I. 22.) KORM. RENDELET

26. § (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

(2) A vásárló írásbeli panaszát - két példányban, a jegyző által hitelesített számozott oldalú - vásárlók könyvében teheti meg. A vásárlók könyvét a kereskedő köteles az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen elhelyezni.

(3) ((Megállapította: 203/2002. (IX. 14.) Korm. r. 16. §.)) Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a jegyzőn, és a fogyasztóvédelmi felügyelőségen kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző kereskedelmi egységek esetében az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomáshoz is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát.

(4) A jegyző, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

11. Az üzleti feltételek elfogadása

A Vevő a webáruházban feladott rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességét.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs...

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról...

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól..

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól...

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!